Z ł o t e   M y ś l i . . .

 

 

  I    Nowości:

 

Widzę ciemność . . .

 

Nigdy nie zdawałem sobie sprawy

że może być tak blisko

i tak  długo.

 

 27. III. 2007

Written By Maestro

© Maestro For EP/MJ  Productions

 

 

  II   Dotychczasowe   (wg kolejności wpisu na stronę)

 

Tylko obłoki śnieżne

Przepływają po błękicie

Wolne, niczym nie zmuszane

Widzą wszystko tu

Widzą, - nawet nie zapłaczą

Nikomu nie powiedzą

z wiersza o Auschwitz,

który będzie zamieszczony na

www.auschwitz.777.prv.pl

10. VII. 2005

Written By Maestro

© Maestro For EP/MJ  Productions

 

 

 

 


 

Jeśli chcesz dodać swój tekst,

skorzystaj  z naszego formularza wysyłania tekstu

 


Wszystkie teksty są własnością ich autorów oraz strony EP/MJ Productions, na której zostały umieszczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie fragmentów lub całych tekstów do innych celów niż na stronach EP/MJ Productions bez zezwolenia EP/MJ Productions surowo zabronione !